Volba jazyka
 
 

Valné zhromaždenia - spoľahlivosť a skúsenosti

Stretnutie medzi akcionármi a manažmentom je dôležitou udalosťou, ktorá musí prebehnúť hladko, v súlade s právom a stanovami klienta a zároveň ho reprezentovať. Preberáme zodpovednosť za to, aby príprava valného zhromaždenia a jeho konanie boli prevedené k spokojnosti zadávateľa, akcionárov i úradu. Po skončení akcie učiníme ďalšie potrebné kroky v súlade so závermi valného zhromaždenia a poskytneme potrebné poradenstvo.

Vaša jedinečnosť = naša inšpirácia

Valné zhromaždenie je formálna udalosť s definovanými procesmi, ale každý klient je iný. Preto načúvame jeho individuálnym potrebám a požiadavkám. Nech valné zhromaždenie zaisťujeme na kľúč alebo poskytujeme len určité služby (napr. dohľad), vždy sa môžete spoľahnúť, že pripravíme najvhodnejšie riešenie.

Rozumieme právu a povinnostiam

Stačí jeden drobný prehrešok v priebehu valného zhromaždenia, a celé dlho plánované stretnutie predstavenstva s akcionármi sa môže stať neplatným. Ako tomu zabrániť? Dlhoročnými skúsenosťami a odbornými znalosťami našich právnych expertov. Klientovi dávajú istotu, že jeho valné zhromaždenie nebude úspešne napadnuté u súdu alebo zo strany štátneho finančného dozoru posúdené ako chybné či neplatné. Na rozdiel od iných túto istotu nielen sľubujeme, ale garantujeme zmluvne.

Vedieť je dôležité

Neustále sledujeme a aplikujeme v praxi nové zákony, vyhlášky, judikatúry a ďalšie relevantné informácie.

Stopercentná starostlivosť od začiatku

Iba firma, ktorá uskutočnila desiatky valných zhromaždení, má prepracovaný systém a overené postupy na ich hladké zvládnutie. Všetky tieto pozitívne vlastnosti zaručujú, že budeme venovať pozornosť každej jednotlivosti, pretože i tá tvorí výsledný celok. Dodržíme termíny definované zákonom i klientom, dôkladne pripravíme všetky potrebné informačné materiály a zaistíme všetky ďalšie náležitosti celého procesu vedúceho k úspešnej akcii.

Vidieť, počuť, hovoriť, byť

Valné zhromaždenie sa neobíde bez rôzneho technického zariadenia a vybavenia. Privezieme a inštalujeme modernú techniku a technológie, aby účastníci boli hladko a rýchlo registrovaní, hlasovanie a jeho okamžité vyhodnotenie prebehlo bez komplikácií, všetci dobre počuli a mohli pohodlne sledovať priebeh valného zhromaždenia i zo vzdialenejších miest prostredníctvom veľkoplošnej projekcie. Poriadime audio- alebo videozáznam akcie.

Nezávislí pracovníci zaisťujú objektivitu

Pre dôveryhodnosť valného zhromaždenia je nutné, aby sa na ňom podieľali ľudia, ktorí nie sú spojení s firmou alebo s akcionármi. Táto podmienka platí bez ohľadu na to, či ide o post predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa či skrutátora. Rovnakú požiadavku nezávislosti a kvalifikácie splňujú i ďalší nami dodaní pracovníci, ktorí sa napr. starajú o prezenciu účastníkov, obsluhujú informačné stredisko či vykonávajú ďalšie úkoly.

Ďalšou nevyhnutnosťou je ich vysoká erudovanosť a skúsenosť s výkonom konkrétnej funkcie na valnom zhromaždení.

Šetríme váš čas

Baví vás vyrábať pozvánky, zháňať tlmočníkov či notárov, objednať v tlači oznámenie o konaní valného zhromaždenia? Tešíte sa, až budete obchádzať najvhodnejšie miesta pre konanie akcie a vyberať usporiadateľskú a bezpečnostnú službu? Áno?!

Ak sa ale chcete venovať iným aktivitám, nechajte zaistenie sprievodných služieb na nás.

Máme vlastné DTP štúdio, objednané priestory v tlači za výhodné ceny, databázu lokácie vhodnej pre akcie malé alebo veľké, úsporné i veľkorysé. Pokiaľ danú službu nezaisťujeme vlastnými zdrojmi, využívame našich dlhodobých, vyskúšaných partnerov.

Čo by Vás mohlo zaujímať

Naša spoločnosť sa zúčastnila najväčšej fúze v dejinách českého pivovarníctva - valné zhromaždenie spoločnosti Velké Popovice, Plzeňský Prazdroj a Pivovar Radegast.

Ďalšie kroky

Máte záujem, aby sme pre vás organizovali valné zhromaždenie? Radi vám poskytneme bližšie informácie. Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie.

Zaujíma vás, akým podnikom poskytujeme služby? Pozrite sa na ich zoznam.

Riešite problematiku podielu a podielnikov? Navštívte sekciu Dividendy.

Hľadáte partnera, ktorý vám poradí s právom, daňami či účtovníctvom? Navštívte sekciu Konzultácie.

5 dôvodov pre valné zhromaždenie s Administerom

  • záruky platnosti uznesenia valného zhromaždenia
  • stovky realizácii = skúsenosť
  • stály odborný personál / tím pracovníkov
  • výborné technické zázemie z vlastnej divízie eSolution
  • obchodné právo / legislatíva
 
i_esolutionpng.png
i_media.png
i_ecall.png

Prečo s nami

1.png záruky platnosti uznesenia valného zhromaždenia
2.png stovky realizácii = skúsenosť
3.png stály odborný personál / tím pracovníkov
4.png vlastné technické zázemie z divízie eSolution
5.png obchodné právo / legislatíva

 

 
Copyright © 2009 ADMINISTER Slovakia, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.