Volba jazyka
 
 
Takmer milión osemstotisíc jednotlivých výplat dividend, plnení zo zníženia základného kapitálu, vyrovnaní za zaniknuté akcie, doplatky pri výmene akcií, protiplnení za prechod akcií na hlavného akcionára, výťažky z dražby neprevzatých akcií. O takmer 13 miliárd korún sú príjemcovia týchto výnosov po celom svete bohatší i vďaka našim certifikovaným službám. V čom spočíva unikátny know-how, pre ktorý sa k spolupráci s nami rozhodli desiatky firiem?

Dôležitosť začiatku

Perfektné zvládnutie celej agendy vyžaduje plné nasadenie a dôkladnosť už od začiatku. Preto venujeme dostatok priestoru úvodným konzultáciám a diskusiám o najvhodnejšom riešení. Výstupom z tejto fáze je návrh uznesenia o výplate dividendy. Tento zásadný dokument je predložený valnému zhromaždeniu k schváleniu.

Čo je jeho obsahom? Definuje všetky podstatné aspekty ako prvotné, tak prípadné opakované výplaty (výšku dividendy na jednu akciu pred zdanením, rozhodne dátum pre výplatu, dátum splatnosti, varianty výplaty pre jednotlivé okruhy príjemcov, spôsob účtovania nákladov vzniknutých s výplatou).

V súladu so stanovami klienta a obchodným zákonníkom uverejníme schválené uznesenie v tlači, a to za výhodných finančných podmienok daných našimi nadštandardnými vzťahmi s vydavateľstvami.

Máme znalosti

Náš skúsený tím má skúsenosti nielen s praktickou realizáciou výplat, ale i hlboké znalosti s tým spojenej oblasti daní, národnej i medzinárodnej legislatívy a účtovníctva. Takáto kvalifikácia dáva klientovi istotu, že o jeho projekt bude kompetentne postarané - od výpočtu dividend a ich zdanenia v súlade so zákonom o daniach z príjmov, prípadne s medzinárodnými zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia po dôkladnú kontrolu validity dokladov, nimi oprávnená osoba výplatu nárokuje.

Unikátny software - naša i Vaša istota

Úspešnému zvládnutiu transakcií prispieva i náš špeciálny software. Je unikátny! Vyvinutý exkluzívne pre nás pomáha viac než 10 rokov. Krížovo i inak kontroluje všetky operácie, a tým poskytuje istotu správneho, rýchleho a chráneného procesu výplaty a vrátenia.

Medzinárodná garancia profesionality

Vysokú úroveň služieb a procesov oficiálne potvrdila renomovaná zahraničná konzultantská firma Bureau Veritas, ktorá spoločnosti Administer vydala uznávaný certifikát akosti ISO 9001:2000. Jednou z ocenených vlastností je naša vysoká, viacvrstvová ochrana proti prípadnému vzniku chyby typu výplata na nesprávny účet alebo neoprávnenému žiadateľovi aj.

My práca - Vy informácie

Uvedomujeme si, že naši klienti majú veľa úkolov a starosti. U dividend je z veľkej časti môžeme vyriešiť za nich, pretože v súvislosti s výpočtom a výplatou sa postaráme i o súvisiace činnosti, ako je vyzdvihnutie dát z centrálnej evidencie zaknihovaných cenných papierov, zrazenie a odvedenie dane, dokladovanie na FÚ, predávanie podkladov pre zaúčtovanie dividend, daní, výplat a poplatkov učtárňou v dohodnutom formáte a ďalšie úkony.

Po výpočte a hromadnom jednorazovom vyplatení akcionárov nastáva náročná detailná práca s opakovanými výplatami tým, ktorým sa v rámci prvej výplaty nepodarilo peniaze doručiť. Ide o nové výplaty z dôvodu presťahovania, zmeny mena, pobytu v zahraničí, dedičského riadenia, opatrovníctva apod. Všetky tieto prípady sú individuálne, zahrňujú prevažne telefonickú i písomnú komunikáciu s jednotlivými žiadateľmi, notármi ako súdnymi komisármi, prípadne súdmi samotnými a dôkladnú kontrolu všetkých podkladov (rozhodnutie o dedičstve, kontrola a overenie čísel účtov pre výplatu prevodom apod.) a priebežné riešenie dotazov a požiadaviek.

O všetkom má klient detailný prehľad pomocou softwaru DIVIDENDY 2000 prepojeného s našou databázou informačného systému.

Výhody / +

  • vyplatené takmer 13 mld. v takmer 1,8 mil. výplatách = skúsenosť
  • spoľahlivosť a pedantský prístup
  • unikátny SW
  • striktné dodržovanie postupov podľa ISO
  • špičková odbornosť
 
i_esolutionpng.png
i_media.png
i_ecall.png

Prečo s nami

1.png záruky platnosti uznesenia valného zhromaždenia
2.png stovky realizácii = skúsenosť
3.png stály odborný personál / tím pracovníkov
4.png vlastné technické zázemie z divízie eSolution
5.png obchodné právo / legislatíva

 

 
Copyright © 2009 ADMINISTER Slovakia, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.