Volba jazyka
 
 

Pilot formule spolieha pri jazde na monopost perfektne pripravený jeho stajňovým tímom. Špičkový doktor potrebuje personál, ktorý vedľajšími zákrokmi podporuje jeho mimoriadny výkon pri operácii. Mať k sebe „pravú ruku" je teda prirodzené preto, aby sme dosiahli maxima. Čo ale pomôže manažérovi, členovi predstavenstva, konateľovi či akejkoľvek inej vysoko postavenej osobe s rozhodovacími právomocami?

Asistencia vedenia spoločnosti znamená silné a kompetentné zázemie, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Táto moderná služba pokrýva mnoho bežných i neštandardných úkonov vznikajúcich pri chodu firmy. Servis sa týka predovšetkým administratívy, legislatívy, procesov a dokumentov. Servis kombinuje analýzy a konzultácie s prevedením konkrétnych úkonov.

Na asistenčnej službe klientovi sa podieľa niekoľko našich vysoko špecializovaných a osvedčených odborníkov na právne otázky, financie a účtovníctvo, jednanie s úradmi, vnútropodnikové procesy alebo projektové riadenie.

Prevezmeme vaše starosti

Každý deň zasahujú do chodu firmy nové vyhlášky a zákony a ďalšie právne predpisy, ich aktualizácie a výklady. Budeme za vás neustále sledovať všetky informačné zdroje, analyzovať zmeny a ihneď je aplikovať na vašu spoločnosť tak, aby všetko korektne fungovalo.

Týmto dokážeme zamedziť zastaraniam, a z toho plynúcich pochybeností v zmluvách, smerniciach a v ďalších dokumentoch a procesoch. Preto sa nebudete musieť obávať pokút, nepríjemných listov a iných sankcií zo strán úradov alebo iných subjektov. Za našu prácu ručíme.

Lepšie a jednoduchšie

Formuláre, žiadosti, potvrdenia, dokumenty s mnoho prílohami, schvaľovacie a iné procesy... Táto administratíva a byrokracie vnútri firmy alebo von voči úradom a ďalším subjektom je náročná a zložitá.

Pri komunikácii smerom von je nutné dodržať termíny, formálnu štruktúru a obsah, zaistiť všetky potrebné potvrdenia a údaje. Napr. chýbajúca pečiatka alebo zlé zalepenie obálky sú drobnosti, lenže kvôli tomu môže byť podnik sankcionovaný úradom. Prečo riskovať a navyše strácať čas, keď celú túto agendu bezchybne a včas vyriadime za vás?

Interné tlačoviny a procesy sú často zbytočne komplikované, zaberajú veľa času, zdržujú pracovníkov alebo obsahujú byť nechcené pochybenie. Na vašu žiadosť

všetko preskúmame a navrhneme vám, kde môžete ušetriť peniaze i čas, zrýchliť procesy a urobiť je prívetivejšie. Sami budete príjemne prekvapení, koľko peňazí vám dokážeme získať zo „skrytých" zdrojov.

Projektové riadenie

Chod firmy vyžaduje neustále vytváranie, vedenie a kontrolovanie projektov. Niekedy ale nie je možné všetko vyriešiť vlastnými zamestnancami. V tú chvíľu sa obráťte na nás.

Na začiatku projektu zaistíme, vyhodnotíme a predložíme všetky potrebné informácie podľa vami zadaného úkolu, či už ide o úpravu smernice o čerpanie cestovných náhrad, prípravu na certifikácie, štúdii prevoditeľnosti alebo mnohomesačnú stavbu novej haly v zahraničí. Na základe údajov, ktoré vám predložíme, rozhodnete o ďalších krokoch. Následne sa postaráme o realizáciu procesu podľa stanoveného harmonogramu. Vyberieme partnerov pre spoluprácu, zaistíme výpisy, budeme komunikovať s úradmi.

Samozrejmosťou je, že vás budeme o všetkom podrobne informovať a činiť kroky iba s vaším súhlasom.

Postrážime, čo Vás zaujíma, čo potrebujete

Asistent sleduje udalosti podľa zadania klienta. Klient si určí, čo má byť sledované, tieto skutočnosti sú spracované do podoby určené k analýze vedenia spoločnosti a následne je informovaný o možnom vhodnom prevedení zámeru.

Kontaktujte nás

Chcete mať viac priestoru na strategické riadenie firmy, posilňovanie pozície na trhu, zvyšovanie konkurencieschopnosti? Radi by ste získali viac voľného času i pre seba a rodinu? Pokiaľ áno, kontaktujte nás.

Hlavné výhody spolupráce

  • Viac voľného času a peňazí pre vás
  • Kompetentný partner pre podporu kvalifikovaného rozhodovania
  • ISO kvalita
  • Viac ako 15ročné skúsenosti
  • Spoľahlivosť
 
i_esolutionpng.png
i_media.png
i_ecall.png

Prečo s nami

1.png záruky platnosti uznesenia valného zhromaždenia
2.png stovky realizácii = skúsenosť
3.png stály odborný personál / tím pracovníkov
4.png vlastné technické zázemie z divízie eSolution
5.png obchodné právo / legislatíva

 

 
Copyright © 2009 ADMINISTER Slovakia, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.