Volba jazyka
 
 

Ľudia, ľudia a zase ľudia

Služby call centra boli, sú a cez všetok technologický pokrok vždy budú postavené predovšetkým na ľuďoch. Tejto skutočnosti sme si veľmi dobre vedomí, a preto kladieme veľký dôraz jak na výber našich pracovníkov, tak na ich prvotné i neustále priebežné preškoľovanie. Prepracovaný systém riadenia certifikovaný podľa ISO 9001:2000 renomovanou certifikačnou spoločnosťou Bureau Veritas Quality International (BVQI) nám umožňuje garantovať profesionálnu komunikáciu našich operátorov.

Naše technológie = Vaša konkurenčná výhoda

Všetky služby pasívneho i aktívneho telemarketingu poskytujeme jak pomocou tradičných tak i moderných komunikačných kanálov (telefón, fax, e-mail, www, sms, bluetooth).

Naše call centrum disponuje mnohými technológiami a funkciami zlepšujúcimi efektivitu a funkčnosť call centra (IVR, ACD, CTI, CRM, atd.). Podstatnou výhodou pre našich klientov je, že toto naše riešenie je plne konfigurovateľné a tým prispôsobené špeciálnym požiadavkám našich klientov. Nezanedbateľná je jednako skutočnosť, že všetky konfigurácie a prispôsobenie na mieru konkrétnej zákazky klienta zaisťuje naša vlastná divízia eSolution, takže cenu nezvyšuje práca špecialistov nadnárodných spoločností dodávajúcich telefónne ústredne.

Dnes ešte surfista, zajtra Váš zákazník!

Naše call centrum disponuje súborom špeciálnych funkcií (web call back, web chat a web collaborative browsing), ktoré podstatným spôsobom zlepšujú komunikáciu s návštevníkom www stránok klienta a tým značne zvyšujú predaj internetových obchodov a úspešnosť firemných prezentácií a ďalších internetových projektov. Pomocou týchto funkcií je možné návštevníkovi www stránok pre-aktívne ponúknuť pomoc, doporučiť výrobky alebo službu, ponúknuť zľavu nerozhodnutému zákazníkovi a tiež spoločným prechádzaním stránok (kedy daný návštevník www i operátor vidí rovnakú stránku) previesť zákazníka webom a pomôcť mu tak s nájdením požadovaných informácií, výberom výrobkov, vyplnením objednávky, apod.

Naša parádna disciplína

Po predchádzajúcom zaškolení resp. zoznámení našich operátorov s danou problematikou sme schopní poskytnúť naše služby prakticky vo všetkých oblastiach komunikácie s klientmi, obchodnými partnermi, apod.

Okrem našej orientácie na podporu internetových obchodov, prezentácií a ďalších internetových projektov (víz vyššie) je našou hlavnou špecializáciou, vďaka viac ako 15- ročným skúsenostiam firmy v oblasti konzultačných služieb (teraz divízie Consulting), komunikácie v oblasti právnej, finančnej a obecnej komunikácie v oblasti B2B. Príkladom sú informačné linky pre akcionárov (napr. ohľadne výplaty dividend, premeny akcií, zvýšení nebo znížení základného kapitálu, fúze), informačné linky a aktívna komunikácia v oblasti pohľadávok, apod.

Kontaktujte nás

a vyžiadajte si ďalšie informácie, cenovú ponuku alebo si zjednajte schôdzku s naším pracovníkom.

 
i_esolutionpng.png
i_consulting.png
i_media.png
 
Copyright © 2009 ADMINISTER Slovakia, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.