Volba jazyka
 
 

Kto je ten pravý?

Kto je v dnešnej dobe tým pravým na dodávku firemného telekomunikačného systému?

Je to firma dodávajúca a servisujúca telefónne ústredne?

Je to IT firma špecializujúca sa na počítačové a softwarové ústredne?

Je to konzultačná firma implementujúca komunikačné a CRM systémy?

Je to divízia eCall v spolupráci s divíziou eSolution firmy ADMINISTER.

Komplexnosť pohľadu a riešení

Pokiaľ uvažujete o nahradení alebo rozšírení stávajúceho telekomunikačného systému vo Vašej firme, sme pripravení s Vami konzultovať Vaše stávajúce i potenciálne budúce potreby.

Naši konzultanti využívajú unikátnych výhod spojenia know-how divízií eCall a eSolution a sú tak schopní klientom poskytnúť skutočne komplexný pohľad na danú problematiku (najmodernejšie telekomunikačné možnosti, telekomunikačné náklady, prepojenie s CRM systémami, technické riešenie, atď.). Navrhnuté riešenie sme schopní klientom dodať, implementovať a v neposlednej rade poskytnúť servis celého firemného telekomunikačného systému.

Vyššia efektivita a nižšie náklady

Celé komunikačné riešenie, ktoré môže zahrňovať:

  • telefónnu ústredňu (štandardná, počítačová – softwarová, virtuálna),
  • komunikačný systém zahrňujúci všetku komunikáciu (telefónne hovory, videohovory, videokonferencie, emaily, insant messaging) a ďalej prezenčný systém o stavu prítomnosti užívateľov systému a tímovou on-line spoluprácu na dokumentoch,
  • prepojenie s CRM systémom firmy,

je prepojené v jeden funkčný celok. Takéto komplexné riešenie pomáha lepšie a efektívnejšie komunikovať a spolupracovať jak v rámci Vašej firmy, tak s Vašimi obchodnými partnermi. Nasadenie systému prináša úspory v dvoch rovinách a to jednak telekomunikačných nákladov vďaka inteligentnému smerovaniu hovorov a jednak sa výrazne znížia náklady na správu a servis, kedy je miesto viacerých zariadení a systémov, spravované toto jednotné riešenie ako celok.

Kontaktujte nás

a vyžiadajte si ďalšie informácie alebo si zjednajte schôdzku s naším pracovníkom.

 
i_esolutionpng.png
i_consulting.png
i_media.png
 
Copyright © 2009 ADMINISTER Slovakia, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.