Logo
 
 

Zákonnou inzerciou sa rozumie inzercia, ktorej povinnosť uverejnenia vyplýva zo zákona napr. z Obchodného zákonníka, stanov spoločnosti alebo iných záväzných predpisov.

Príklady zákonnej inzercie

  • oznámenie o konaní valného zhromaždenia (riadne, mimoriadne, náhradne)
  • rozhodnutie valného zhromaždenia (napr. o výplate dividend, zmene podoby akcií, zvýšení / znížení základného kapitálu, apod.)
  • ponuka prevzatia, odkúp akcií
  • zverejnenie účtovných výkazov
  • oznámenie fúze, likvidácie a ďalšie

Najvýznamnejšej službe z nášho portfólia sú venované samostatné produktové webové stránky, kde získate ďalšie informácie - www.zakonna-inzercia.sk

Službu využíva

Asseco Slovakia, a.s.; EMERSON akciová spoločnosť; INTRANS a.s..; Julius Meinl Coffee Intl., a.s.; Komerční banka, a.s. ; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky; Union poisťovňa; UNIPHARMA – 1 lekárnická akciová spoločnosť a ďalšie

 
i_esolutionpng.png
i_consulting.png
i_ecall.png
 
Copyright © 2009 ADMINISTER Slovakia, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.