Logo
 
 

Akciové společnosti:

 • Asseco Central Europe, a.s.
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s.
 • Trnavský samosprávny kraj
 • Union poistovňa, a.s.

Dražobné společnosti:

 • Auctioneer, s.r.o.
 • GENERAL FACTORING, a.s.
 • Imagination, s.r.o.
 • Licitor Group, a.s.
 • ProAuctio, s.r.o.

Advokátne kancelárie:

 • Advokátska kancelária Illeš, Šimčák, Bröstl, s.r.o
 • Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o
 • Ing. Mgr. Miroslav Michalička
 • JUDr. Miroslav Šperka
 • JUDr. Vladimír Herich
 
i_esolutionpng.png
i_consulting.png
i_ecall.png
 
Copyright © 2009 ADMINISTER Slovakia, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.