Logo
 
 

We have the honour to cooperate with:

 • Asseco Central Europe, a.s.
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • AHP Hydraulika, a.s.
 • Česká a slovenská kombinovaná doprava – INTRANS a.s.
 • D O L K A M Šuja a.s.
 • EMERSON akciová spoločnosť
 • General Factoring, a.s.
 • Julius Meinl Coffee Intl., a. s..
 • Komerční banka, a.s.
 • KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.
 • Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
 • LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.
 • Majetkový Holding, a.s.
 • Matičný fond, a.s.
 • MINERÁLNE VODY, a.s.
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
 • Rada pre vysielanie a retransmisiu
 • Skupina RWE
 • Slovenská Grafia, a.s.
 • Slovenská národná knižnica
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s.
 • Tatry mountain resorts, a.s.
 • Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
 • Trnavský samosprávny kraj
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok
 • VUKI a.s.
 • Výskumný ústav potravinársky
 
i_esolutionpng.png
i_consulting.png
i_ecall.png
 
Copyright © 2009 ADMINISTER Slovakia, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.